Tijdens uw verblijf :

Mag ik met meerdere personen verblijven dan het maximum aantal personen dat is toegelaten ?

Nee, het maximum aantal personen in ons appartement is 6 personen en mag om veiligheidsreden niet overschreden worden.

Is bezoek toegestaan ?

Ja, dit is toegelaten. Dit bezoek mag geen overlast bezorgen aan de andere verblijvers in het gebouw. Het bezoek kan eventueel overnachten als dit het maximum aan personen in het vakantieverblijf niet overstijgt.

Mag ik barbecueën op de terrassen ?

Nee, dit kan niet omwille vanwege het brandgevaar. Ook kaarsen, toortsen en aanverwante producten die het aanmaken van vuur vereisen zijn verboden.

Als ik tijdens het verblijf iets stuk maak, wat dan ?

Verwittig hierover de eigenaars onmiddellijk telefonisch. Er zal dan een onderlinge regeling getroffen worden.